تبلیغات
دل تنگیهای من... - تفکر و تعمل


           گنجشکی از سرمای بسیار قدرت پرواز از کف بداد و در برف افتاد . گاوی گذر همی کرد و تپاله بر وی انداخت . گنجشک              
           ز گرمای تپاله جان بگرفت و به آواز مشغول شد .گربه ای آواز بشنید، جست و گنجشک به دندان بگرفت و بخورد .

                نتیجه اخلاقی :

           هر که گندی بر تو انداخت، حتماً دشمن نباشد .

           هر که از گندی بدر آوردت، حتماً دوست نباشد.

            گر خوشی، دهان ببند و آواز، بلند مخوان .
.: Weblog Themes By SlideTheme :.