تبلیغات
دل تنگیهای من... - متولدین ماه ها...
نی نی شكلكنی نی شكلكنی نی شكلكنی نی شكلكنی نی شكلك

از 3 نفر هرگز متنفر نباش
فروردینی ها، مهری ها، اسفندی ها
چون بهترینن


3نفر رو هرگز نرنجون
اردیبهشتی ها ،تیری ها ، دی ماهی ها
چون صادقن


3نفرر رو هیچوقت نذار از زندگیت برن بیرون
شهریوری‌ ها ، آذری‌ ها ،آبانی ها
چ.ن به درد دلت گوش میدن


3نفر رو هرگز از دست نده
مردادی ها ، خردادی ها ، بهمن ماهی ها
چون برات دوست واقعی هستن

و در آخر اینکه همه رو دوست داشته باش و به همه احترام بزار تا احترام ببینی، حتی اگه قدر تورو ندونستن باهاشون همراه باش چون یه روزی قدر تو رو می فهمن و این کارت هیچ وقت گم نمیشه...مطمعن باشکد آویز - وبلاگ - زیباسازی- تصاویر متحرک

.: Weblog Themes By SlideTheme :.